موسسه حقوقی عدالت مومن در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۸۶ تحت شماره ۵۹۰ با مجوز مرکز مشاوران ووکلای قوه قضاییه به ثبت رسیده . موضوع موسسه حقوقی عبارتنداز
ارائه کلیه خدمات حقوقی، مشاوره، کارشناسی و انجام امورر وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی – اداری – مالی – ثبتی و امور حسبی – دادگاه خانواده و اطفال – دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی، دادگاه های انقلاب، دادگاه عالی انتظامی قضاوت، دیوان عدالت اداری – شعب بدوی و تجدید نظر، کیفری استان و دیوانعالی کشور، همچنین مراجع مربوط به شورای رقابت، اتحادیه ها، اصناف، حوزه مالکیت معنوی و تعزیرات حکومتی، امور مالیاتی، گمرک، زمین شهری، شهرداری و کمیسیون های زیر مجموعه آنها – هیئت رسیدگی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و ورفاه اجتماعی – تنظیم قرارداد، وصول مطالبات، پیگیری امور زندانیان، کمیسیونهای قوانین اصلاحی ثبتی، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و نیز اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع- قبول داوری از سوی اشخاص حقیقی، حقوقی و انجام آن در موارد اختلاف و دعاوی در عرصه های مختلف و پذیرش حکمیت در همه جهات در حوزه قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و ……
موسسه حقوقی عدالت مومن درسال ۹۸ باحضور اعضا طی جلسه فوق العاده دکتر ایرج اکبری را به سمت رییس هیات مدیر انتخاب نمود.
فهرست