موسسه مشاور اندیش راه قانون

ارائه خدمات روانشناختی و روانشناسی، روانشناسی و مشاوره ای ، ارائه خدمات مشاوره های پیشگیری از مشکلات اجتماعی و مجری برگزاری انواع همایشها و کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی برای موسسه – خدمات مشاوره اقتصادی – انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور برای موسسه – اخذ هرگونه نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مراجعه به سازمانها ، بانکها، موسسات مالی و اعتباری ، ادارات، وزاتخانه ها ، شرکتها و نهادها اعم از دولتی و خصوصی داخلی و خارجی در زمینههای امور اداری و مالی و بانکی در رابطه با اخذ تسهیلات ریالی و ارزی و کلیه اسناد تجاری و تعهد آور – انجام هرگونه مشارکت و یا قراردادی که باعث پیشبرد د اهداف موسسه گردیده و امور موسسه را تسهیل و یا توسعه دهد.

  • شماره ثبت : 54576
  • شناسه ملی: 14011600802

خیابان شهید مطهری، بین مفتح و سلیمان خاطر، پلاک 164، طبقه 4 واحد 8

88317264  –  88863006

۰۹۱۲۰۹۹۱۹۲۲ – ۰۹۳۰۳۵۳۲۹۴۹

تالیفات ایرج اکبری

فهرست